Conferința științifică internațională „BUCOVINA – CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE EUROPEANĂ. VALORI, TRADIȚIE ȘI MODERNITATE”

afis Conferinta 2023-1

A XXXI- a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice
Rădăuți, 05 – 06 octombrie 2023