Despre noi

             Centrul de Studii „Bucovina” s-a înființat la 6 septembrie 1992, în adunarea solemnă a Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, instituție bucovineană de prestigiu, fondată în 1862 și reactivată în 1990.  La acest eveniment au participat personalități ale vieții culturale științifice românești, precum și reprezentanți ai autorităților locale. Hotărârea Guvernului României nr. 702/14 decembrie 1993 oficializează înființarea centrului sub denumirea de „Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei”, funcționând în subordinea Academiei Române ca unitate de cercetare fundamentală şi avansată, având ca obiect de activitate elaborarea de studii privind istoria și cultura Bucovinei.

             HG nr. 743/24 decembrie 1993 stabilește organizarea centrului pe posturi finațate și compartimente. Prin HG nr. 102/31 ianuarie 2007, instituția obține personalitate juridică și funcționează sub denumirea de Institutul „Bucovina”. Directori fondatori ai Institutului „Bucovina” sunt acad. Radu Grigorovici şi  Dimitrie Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române. Constituirea acestei instituții de cercetări ştiințifice fundamentale şi avansate sub egida Academiei Române este o replică românească la preocupările privitoare la istoria şi cultura Bucovinei, manifestate în diverse colțuri ale lumii: la Cernăuți funcționează un centru similar pe lângă Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, iar la Augsburg, Bukowina-Institut. Institutul „Bucovina” editează periodicul „Analele Bucovinei”, cu apariție bianuală, sub egida Editurii Academiei Române, și publică, în Colecția „Enciclopedia Bucovinei în studii și monografii”, lucrări de specialitate.

 

Domenii de cercetare

 • Istorie
 • Istorie literară
 • Etnografie și folclor
 • Științele naturii

Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

 1. Valorizarea patrimoniului cultural comun – proiect de colaborare ştiinţifică internaţională cu Bukowina-Institut din Augsburg – Germania, instituit în anul 1993;
 2. Bucovina în dialogul intercultural central-european, proiect realizat în colaborare cu universităţile din Suceava, Cernăuţi şi Chişinău, instituit în anul 2002;
 3. Valorificarea patrimoniului arhivistic al Bucovinei, proiect realizat în colaborare cu Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Arhivele Statului din Regiunea Cernăuţi – Ucraina şi Arhivele Statului din Viena – Austria.
 4. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Suceava. PDF
 5. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi. PDF
 6. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie. PDF
 7. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. PDF
 8. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Muzeul de Istorie şi Cultură a Evreilor Bucovinei din Cernăuţi. PDF