Anunț rezultat selecție dosare

Etapa de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea
postului de conducere: Director institut de cercetare, gradul I, normă întreagă.

Descarcă – ANUNT SELECTIE DOSARE INSTITUT BUCOVINA