Bucovina și bucovinenii. Un secol de la MAREA UNIRE. Rădăuţi, 28 septembrie – Cernăuți, 29 septembrie 2018.

Bucovina și bucovinenii. Un secol de la MAREA UNIRE.
A XXVI-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice

Rădăuţi, 28 septembrie – Cernăuți, 29 septembrie 2018.

 1. Comunicări:

RODICA JUGRIN, CS III dr., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi: In memoriam Dimitrie Vatamaniuc (25 septembrie 1920 – 4 iulie 2018).
ALEXANDRINA CERNOV, membru de onoare al Academiei Române, Cernăuţi, Ucraina: Ion Nistor în amintirea contemporanilor.
VLAD GAFIŢA, lect. univ. dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava: Contribuţia lui Iancu Flondor la Unirea Bucovinei cu Regatul României.
VASILE I. SCHIPOR, CS II dr., Rădăuți: Radu I. Sbiera (1876–1946): „Să lucrăm nu numai cu mintea, ci și cu inima!”.
MARIAN OLARU, CS II dr., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi: Bucovina în Primul Război Mondial. Politică şi cotidian.
JLIGIA-MARIA FODOR, lect. univ. dr., Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti: Consideraţii referitoare la românii din Bucovina în timpul Primului Război Mondial.
KATHARINA HABERKORN, dr., Bezirk Schwaben, Augsburg, Germania: Transformări şi reinterpretări în spaţiul public. Bucovina după 1918.
VASILE M. DEMCIUC, lect. univ. dr., Universitatea ,,Ştefan cel Mare”, Suceava: Dositei, primul episcop al Bucovinei.
IONEL-CRISTINEL PUHA, profesor, Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor”, Vicovu de Sus: Bucovina în Primul Război Mondial în amintirile lui Pamfil Cuciureanu.
ALEXANDRINA CUŢUI, dr., Muzeul Bucovinei, Suceava: Acuzaţii de iredentism şi spionaj aduse românilor de către autorităţile austriece.
CEZAR-CĂLIN CIORTEANU, dr., Serviciul Teritorial de Frontieră, Suceava: Situaţia pazei frontierei de nord-est a României în perioada 1917–1918.
GHEORGHE ONIŞORU, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava: Tratatul de la Saint Germain (10 septembrie 1919).
FLORIN PINTESCU, conf. univ. dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava: Societăţi culturale evreieşti din Rădăuţi, în perioada interbelică.
EWA KOCÓJ, dr. hab., Institutul de Cultură, Universitatea Jagiellonă, Cracovia, Polonia: Memoria şi reconcilierea. Patrimoniul Bucovinei multietnice în cultura contemporană.

 1. Comunicări:

MARIA DANILOV, conf. univ. dr., Institutul de Istorie, Chişinău, Republica Moldova: Cultura şi şcoala basarabeană în cercetările lui Liviu Marian.
JUSTINIAN-REMUS COJOCAR, drd., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava: Conferinţele pastorale – preoţii bucovineni în slujba unităţii statale şi bisericeşti a românilor.
MARIA EPATOV, prof. drd., Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi: Comunitatea armeană din Bucovina – istorie şi identitate.
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU, CS, drd., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi: Viaţa culturală, socială şi politică provincială reflectată în paginile ziarului „Bukowina. Landes- und Amtszeitung” (1862–1868).
ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ, dr., Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Suceava: Societatea Scriitorilor Bucovineni, opt decenii de la înfiinţare.
ELENA PINTILEI, drd., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava: I. G. Sbiera şi Biblioteca Centrală a Bucovinei (Rapoartele de activitate pentru anii: 1872, 1873, 1874).
DRAGOŞ HUŢULEAC, dr., cercetător independent: Cum a influențat Marea Unire gândirea românească? O perspectivă filosofică.

Semnal editorial

 1. a) cărți:
  – Viorica Cernăuțeanu, Pojorâta Bucovinei. File de istorie, Cuvânt-înainte de Ion Filipciuc, Suceava, f. ed., Tipar: Dejavu Techprint SRL, 2017, 588 p. (Vasile I. Schipor);
  – Związek Polaków w Rumunii. Uniunea Polonezilor din România (editor), Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice și culturale polono-române, Suceava, f. ed., Tipar: SC Tipo-Lidana SRL, 2018, 536 p. (Vasile I. Schipor);
  – Mihai-Răzvan Neagu, Formarea elitei ortodoxe din Transilvania, Banat şi Crişana la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Studenţi români din Transilvania, Banat şi Crişana la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi (1875–1918), Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2018, 698 p. (Marian Olaru);
  – Gheorghe Schipor, Ioan Larionescu (1885–1969), Suceava, Editura Accent Print, 2018, 184 p. (Ovidiu Bâtă).