Adresa

Rădăuți
Calea Bucovinei, nr.9
Cod poștal: 725400
Județul: Suceava
E-mail: institutulbucovina@gmail.com

Calendar

Anunțuri, știri și evenimenteorganizează
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

A XXV- a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice

Conferință consacrată împlinirii a 25 de ani de la înființarea Institutului „Bucovina” al Academiei Române

Rădăuţi, 29 septembrie – Cernăuţi, 30 septembrie 2017

Avem deosebita onoare să vă invităm la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Bucovina şi bucovinenii în istorie”, organizată de Institutul „Bucovina” al Academiei Române, la care participă cercetători, profesori universitari, muzeografi şi bibliotecari din România, Germania, Republica Moldova şi Ucraina.
Lucrările reuniunii vor fi tipărite în periodicul nostru „Analele Bucovinei”, anul XXV, nr. 1(50)/2018.


Comitetul de organizare

Coordonatori:    Cercet. şt. dr. Marian Olaru
Cercet. şt. dr. Vasile I. Schipor

Membri: Cercet. şt. dr. Ovidiu Bâtă
Cercet. şt. dr. Rodica Iaţencu
Cercet. şt. Elena Pascaniuc
Cercet. şt. Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu
Cercet. şt. dr. Ştefan Purici
Bibliotecar Raluca-Irina Muscă

Contact: Institutul „Bucovina”
Calea Bucovinei nr. 9, Cod postal 725400
Rădăuţi, jud. Suceava
Tel/Fax: 0040 230 56 14 08
E-mail: institutulbucovina@gmail.com

Concepție și design: Ioan Șmid - SC LOGICOM SERVICE SRL Rădăuți