Conferința științifică internațională „BUCOVINA – CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE EUROPEANĂ. VALORI, TRADIȚIE ȘI MODERNITATE”

Conferința Științifică Internațională „BUCOVINA – CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE EUROPEANĂ. VALORI, TRADIȚIE ȘI MODERNITATE”   A XXXI- a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice Rădăuți, 05 – 06 octombrie 2023   FORMULAR DE ÎNSCRIERE / REGISTRATION FORM