Bucovina și bucovinenii în secolul al XX-lea. Identitate și alteritate.

Bucovina și bucovinenii în secolul al XX-lea. Identitate și alteritate.
Colocviu științific internațional.

Cernăuţi, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, 8 iunie 2019.

Cuvânt de deschidere:

– CS II dr. Marian Olaru, director al Institutului „Bucovina” al Academiei Române
– Irina-Loredana Stănculescu, Consul General al României la Cernăuţi
– Oleksandr Dobrzhanskyi, decanul Facultății de Istorie, Politologie și Relații Internaționale a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych”
– Hanna Skoreiko, director al Centrului de Studii Bucovinene de pe lângă Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”
– Lubov Melnychuk, director al Centrului de Studii Românești.

  1. Referate:

Cercet. şt. II dr. ŞTEFAN PURICI, CS II dr., Trecutul Bucovinei: mituri, actori și realități istorice.
OLEKSANDR DOBRZHANSKYI, „Germanizare”, „ucrainizare”, „românizare”: unele mituri privitoare la autoidentificarea etnică în Bucovina în secolul al XIX-lea – începutul secolului XX / Германізація, українізація, румунізація: деякі міфи формування національної самоідентифікації на Буковині в ХІХ – на початку ХХ ст.
Cercet. şt. III dr. HARIETA MARECI SABOL, „Fudulia cu haine sau mintea sănătoasă?ˮ. Condiționări culturale în Bucovina (1880–1910).
HANNA SKOREIKO, Ai noștri vecini străini: fenomenul coabitării în lumea rurală în perioada interbelică / Свої чужі сусіди: феномен сільського співіснування міжвоєнного часу.
IHOR PIDDUBNYI, Iancu Flondor și Ion Nistor: aspecte privitoare la activitatea primilor miniștri-delegați ai Bucovinei / Я.Флондор та І.Ністор: проблеми діяльності перших міністрів-делегатів Буковини.
Cercet. şt. III dr. OVIDIU BÂTĂ, Profesori bucovineni la Facultatea de Științe a Universității din Cernăuți – Ioan P. Prelipcean (1881–1974).
TAMARA MARUSYK, Salvarea din uitare: Joseph Schmidt, incomparabilul tenor bucovinean / Повернення із забуття: неповторний буковинський тенор Йозеф Шмідт.
Cercet. şt. drd. ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU, , Josef Burg (1912–2009).
Cercet. şt. III dr. RODICA JUGRIN, Contribuția academicianului Radu Grigorovici la cunoașterea istoriei Bucovinei – un model de cercetare științifică interdisciplinară.
Cercet. șt. drd. ELENA PASCANIUC, Basmul popular din Bucovina în culegerile secolului al XIX- lea. Texte uitate, texte regăsite.
ALEXANDRINA CERNOV, Membru de Onoare al Academiei Române, Din nou despre evenimentele de la Fântâna Albă din aprilie 1941.
YULIA LEVINA, „Așa arată dușmanul”: imaginea autorităților române în interpretarea propagandei sovietice (1940-1941) / Так виглядає ворог: образ румунської влади у радянській пропаганді 1940-41 рр.
VASILE TARAȚEANU, Membru de Onoare al Academiei Române, O victimă a regimului comunist: Preotul Visarion Puiu
Cercet. şt. II dr. MARIAN OLARU, Despre colectivizarea agriculturii în România, cu referire la partea de sud a Bucovinei – la 70 de ani de la începutul acestui proces istoric.
IRYNA YAVORSKA, Alia ca marker al identității evreiești în Bucovina (a doua jumătate a secolului al XX-lea) / Алія як маркер єврейської ідентичності на Буковині у другійполовині ХХ ст.
SERGHEI HACMAN, Modificarea dominantelor și identităților etno-naționale din Bucovina la hotarul mileniilor / Зміна етнонаціональних домінант та ідентичностей на Буковині на зламі тисячоліть.
Cercet. şt. dr. CAROL MOHR, Paradigme utile eficientizării dialogului științific interdisciplinar.

Semnal editorial

  1. a) cărți:
    – Bucovina în Primul Război Mondial. Studii și documente, coordonator Rodica Jugrin, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia „Centenarium”, 2018, 356 p. (Rodica Jugrin).
    b) periodice:
    – „Analele Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, anul XXV, nr. 1 (50), [ianuarie–iunie] 2018 (Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu),
    – „Analele Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, anul XXIV, nr. 2 (51), [iulie–decembrie] 2018 (Elena Pascaniuc).