EN

Adresa

Rădăuți
Calea Bucovinei, nr.9
Cod poștal: 725400
Județul: Suceava
Telefon: 0040 0230 56 14 08
E-mail: institutulbucovina@gmail.com

Analele Bucovinei

Periodic al Institutului „Bucovina” al Academiei Române.

Periodicul poate fi citit acce-sând link-ul:
Revista ANALELE BUCOVINEI

IN MEMORIAM

Dimitrie Vatamaniuc

DIMITRIE VATAMANIUC

(25 septembrie 1920 – 4 iulie 2018)

Calendar

Bucovina istorică. Locuri, oameni, înfăptuiri - Catalog


Reproducerile noastre pentru albumul „Bucovina istorică. Locuri, oameni, înfăptuiri”, închinat împlinirii a 91 de ani de la Unirea Bucovinei cu România, este o selecţie dintr-o lucrare mai amplă, reunind aproape o mie de reproduceri după fotografii vechi şi alte imagini de epocă. Urmărind să reliefeze, în principal, locuri, oameni şi înfăptuiri din Bucovina de altădată, cum o spune explicit titlul, reproducerile noastre sunt orânduite pe criteriul alfabetic. Sursa reproducerilor noastre o reprezintă câteva enciclopedii şi albume vechi, la care publicul larg nu are acces astăzi, colecţii particulare mai puţin cunoscute, precum şi unele expuse, în ultimii ani, cu generozitate, pe mai multe portaluri:
– Franz Xaver Knapp, Illustrierte Bukowina, Viena, 1874;
Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde verfast anläfslich’ des 50 Jährigen glorreichen Regirrungsjubiläms Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät… durch die k. k. Gendarmerie des Landes-Gendarmerie Commandos Nr. 13,Czernowitz, Commissionsverlag der k. k. Universitäts-Buchhandlung H. Pardini (Engel & Suchanka), 1898;
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild,Band XX, Bukowina, Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei Alfred Hölder, 1899;
– Al. Bădăuţă, Privelişti româneşti. 190 planşe cu o prefaţă şi un text introductiv, Bucureşti, Atelierele de Foto-Roto-Gravură „Adevărul” S.A., 1932;
– Al. Bădăuţă, La Roumanie au travail, Bucureşti, 1937;
– Ilie Vişan, Judeţul Rădăuţi în imagini. Le département de Rădăuţi en images, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Ed. Marvan”, 1934;
– Filon Lauric, Amintirile mele. Album închinat societăţilor studenţeşti „Bucovina” şi „Moldova” din Cernăuţi, 1999, manuscris inedit.
– Vlad Laurenţiu, Imagini ale identităţii naţionale: România la Expoziţiile Universale şi Internaţionale de la Paris, 1867–1937, Iaşi, Editura Institutul European, Seria „Istorie şi diplomaţie” (20), 2007;
– bukovynaonline.com/gruss-aus-czernowitz
– community.livejournal.com/gr_czernowitz
– community.livejournal.com/gr_czernowitz/tag
– pogranicze.sejny.pl/.../pocztowki-list.php?...wydawca%20%3D%20'Leon%20K%F6nig%...
– community.livejournal.com/.../gruss+aus+czernowitz+(postcard)
– www.museumoffamilyhistory.com/lee-czernowitz.htm
– feedback.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback...
– feedback.liveauctions.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?...
– gr_czernowitz.livejournal.com/
– www.delcampe.com/.../cat,895,searchTldCountry,net,language,E.html
– ro.wikipedia.org/wiki/Boian,_Noua_Suliţă
– czernowitz.ehpes.com/list-postcards
www.delcampe.net/.../language,E,searchString,romania,searchMode,all,searchTldCountry,net,cat,0,searchInDescripti...
– www.delcampe.com/.../cat,895,searchTldCountry,net,language,E.html
– dominiklandwehr.net
Albumul nostru, Bucovina istorică. Locuri, oameni, înfăptuiri, apare, totodată, la împlinirea a 140 de ani de la emiterea primei cărţi poştale din lume, eveniment petrecut la 1 octombrie 1869, când Oficiul Poştal Austriac imprimă Korespondenz Karte, valorificând sugestia dr. Heinrich von Stephan, susţinută la Conferinţa de la Karlsrue, din 30 noiembrie 1865 (Postblatt) şi propunerea lui Emmanuel Hermann, profesor de economie la Academia Militară din Viena, din 26 ianuarie 1869, care propun introducerea unui nou tip de corespondenţă poştală, destinat pentru comunicarea în formă deschisă.
Rădăuţi, 20 noiembrie 2009
Vasile I. Schipor

Bucovina istorică. Locuri, oameni, înfăptuiri - Catalog

Bucovina în enciclopedia „Monarhia austro-ungară în cuvânt și imagine”

Proiect de cercetare realizat de Ovidiu Bâtă.

În 1883, la iniţiativa prinţului Rudolf de Austria, a luat naştere un proiect de anvergură, cunoscut şi sub numele de Kronprinzenwerk (,,Lucrarea prinţului”), apreciat ca cea mai amplă muncă de publicare desfăşurată vreodată de Curtea Imperială şi de Imprimeriile Statului.
Monumentala lucrare s-a dorit a fi un compendiu al Imperiului Habsburgic, un proiect de pace îndreptat împotriva tuturor forţelor separatiste, care să asigure un mesaj de reconciliere, de cunoaştere şi de consolidare a solidarităţii în Monarhia dunăreană. Proiectul enciclopedic urma să aibă studii regionale cuprinzătoare a întregii Monarhii, cu toate ţinuturile şi popoarele Coroanei.
Între 1 decembrie 1885 şi 1 iunie 1902 au apărut, sub titlul Die österreichisch-ungarische Monarchie in Word und Bild (,,Monarhia Austro-Ungară în cuvânt şi imagine”), 24 de volume care cuprind articole şi ilustraţii.
Prestigioşi oameni de ştiinţă, scriitori şi ilustratori ai timpului au portretizat ţări şi popoare, peisaje şi regiuni ale Monarhiei imperiale în cuvinte şi imagini.
În funcţie de structura dualistă a monarhiei, au fost două redacţii separate, paralele, care se adresau, în primul rând, la o audienţă urbană din clasa de mijloc.
Enciclopedia cuprinde 587 de articole scrise de 432 de autori, însumând 12 596 de pagini, cu 4 529 de lucrări grafice – inclusiv 18 imagini color (cromozincografii) – semnate de 264 de artişti din toate ţinuturile Coroanei.
Volumele sunt legate în coperţi pânzate, pe care sunt imprimate adânc, încadrate în ornamente florale şi însemne heraldice, litere aurite care formează titlul. Au fost 3 variante de copertă: o variantă de lux în roşu cu tipăritură în aur; o variantă în brun; o variantă populară în gri-verde deschis.
În Biblioteca Institutului ,,Bucovina” se găsesc 19 volume din cele 24: Wien und Niederösterreich. 1. Abth. Wien (1886); Übersichtsband. 1. Abth. Naturgeschichtlichen Theil (1887); Ungarn –Bd. 1(1888), Bd. 3 (1893), Bd. 4 (1896), Bd. 5/1. Abth. (1898), Bd. 5/2. Abth. (1900), Bd. 6 (1902) Oberösterreich und Salzburg (1889); Steiermark (1890); Kärnten und Krain (1891); Das Küstenland (1891); Dalmatien (1892); Tirol und Vorarlberg (1893); Böhmen 1. Abth. (1894), 2. Abth. (1896); Mähren und Schlesien (1897); Galizien (1898); Bukowina (1899).
Lucrările pregătitoare pentru editarea celui de al 20-lea volum, Bukowina, au început în 1893 şi au durat 6 ani până la finalizare. Volumul, tipărit şi publicat de Curtea Imperială şi Regală şi Imprimeriile Statului, a apărut la Viena, în 1899, are 554 de pagini şi 142 de ilustraţii.
Volumul Bukowina oferea un bogat şi interesant material informativ care permitea, la nivel de Imperiu, cunoaşterea geografiei şi istoriei provinciei, a locuitorilor – cu capitole distincte pentru fiecare dintre etniile conlocuitoare –, a obiceiurilor, culturii, activităţilor economice.
Articolele din volumul Bukowina sunt semnate de 21 de autori:
Descrierea geografică a ţării, de Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe;
Preistorie, de Josef Szombathy;
Istoria ţării înainte de anexare, până la 1775, de Demetrius/Dimitrie Onciul;
Anexarea, de Johann Polek;
Istoria țării după anexare, de Ferdinand Zieglauer von Blumenthal;
Fondul Religionar greco-oriental, de Isidor Ritter von Onciul;
Etnografie:
 Caracteristicile fizice ale populaţiei, de Basil Kluczenko;
 Românii, de Johann/Ion Sbiera şi S. Fl. Marian;
 Rutenii, de Alexander Manastyrski;
 Huţulii, de Raimund Fr. Kaindl;
 Lipo­ve­nii, de Demeter/Dimitrie Dan;
 Germanii, de Johann Polek;
 Polonii, de Raimund Friedrich Kaindl;
 Maghiarii şi slovacii, de Johann Polek;
 Armenii, de Demeter Dan;
 Ţiganii, de Demeter Dan;
 Aşezări şi locuinţe, de Karl A. Romstorfer;
 Industria casnică, de Erich Kolbenheyer;
 Muzica, de Isidor Vorobkievici.
Literatura:
 Limba şi literatura română, de Johann Sbiera;
 Limba şi literatura ruteană, de Emil Kałužniacki;
 Literatura germană, de Rudolf Wolkan.
Arte plastice, de Karl A. Romstorfer
Viaţa economică:
 Agricultura şi creşterea animalelor, de Anton Zachar;
 Silvicultura, de Vincenz Eckl;
 Minerit şi metalurgie, de Friedrich Kleinwächter;
 Producţia meşteşugărească, industrie, comerţ şi transport, de Hubert Wiglitzky.
Mărturii deosebit de preţioase sunt ilustraţiile – xilogravuri, gravuri, desene în peniţă şi o cromozincografie – care însoţesc articolele, ilustraţii realizate de artişti cunoscuţi ai timpului, printre care pictori, gravori şi desenatori oficiali ai Casei de Habsburg.
Cei 10 autori ai ilustraţiilor sunt: Zygmunt Ajdukiewicz, Hermann Bar, Rudolf Bernt, Hugo Charlemont, Theodor Freiherr von Ehrmanns, Wilhelm Hecht, Eugen Maximowicz – fost profesor de desen şi caligrafie la Gimnaziul Inferior de Stat din Rădăuţi (1883–1894) –, Robert Russ, Friedrich von Schiller, Karl Ritter von Siegl, Julius Zuber.
Imaginile sunt din Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, Siret, Vatra Dornei, Cacica, Valea Putnei, Pojorâta, Iacobeni, Cârlibaba, Poiana Stampei. Sunt prezentate biserici şi mănăstiri, târguri, iarmaroace, plute, exploatări şi trenuri forestiere, exploatări miniere, portrete ale reprezentanţilor fiecărui grup etnic, scene de grup, locuinţe, îndeletniciri etc.
Bucovina în enciclopedia „Monarhia austro-ungară în cuvânt și imagine” - prezentare PPT.

Tineri din Bucovina


Prezentare PowerPoint.
© Copyright 2020 SC LOGICOM SERVICE SRL Rădăuți