Rezultate obţinute în cercetare

2010

1) Cărţi:

– Dimitrie Onciul, Scrieri despre Bucovina şi Transilvania şi lexicografice,Cuvânt-înainte de acad. Ştefan Ştefănescu, Ediţie, studiu introductiv, note şi comentarii de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia ,,Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (24), 2010;

– Tudor Nandriş, Jurnal de campanie, 1939–1945,Cuvânt-înainte de prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Studiu introductiv, notă asupra ediţiei şi comentarii: Iulia Brânză, Indice de nume: Rodica Iaţencu, Bucureşti, Rădăuţi, Editura „Septentrion”, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (32), 2010;

– Alexandru Bocăneţu, Istoria oraşului Cernăuţi pe timpul Moldovei,Studiu introductiv: prof. univ. dr. Ştefan Purici, Notă asupra ediţiei şi indice de nume: Rodica Iaţencu, Suceava, Ediura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (31), 2010.

2) Periodicul ştiinţific semestrial „Analele Bucovinei”, anul XVII, nr. 1 (34), ianuarie–iunie 2010, 286 p. (predat Editurii Academiei Române la 18 iunie 2010).

3) Studii şi articole:

– Marian Olaru, Continuitate şi noi începuturi, în „Analele Bucovinei”, anul XVII, nr. 1 (34), ianuarie–iunie 2010 (în curs de apariţie);

– Ovidiu Bâtă, Vânătoarea şi dreptul de vânătoare în Bucovina (ibidem);

– Ştefan Purici, Partide politice ale minorităţilor etnice din Bucovina interbelică (ibidem);

– Iulia Brânză, Credinţe şi practici magice în Bucovina (III) (ibidem);

– Rodica Iaţencu, Modele de acţiune culturală în lumea satului bucovinean. Cazul fundaţiilor culturale regale (1938–1944) (ibidem);

– Vasile I. Schipor, Valorificarea moştenirii culturale fără frontiere a Bucovinei. Libertate, oportunităţi şi constrângeri (ibidem);

– Marian Olaru, Bucovina – sfârşitul unui posibil Eden. Ultimul act, 1918–1944. Procese politice şi sociale (ibidem);

– Rodica Iaţencu,Conferinţa ştiinţifică internaţională „Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Convergenţe culturale”, Rădăuţi, 1–3 octombrie 2009 (ibidem);

– Vasile I. Schipor, Istorie, politică şi destin. Contribuţii la o istorie îndurerată a Bucovinei, în volumul Mihai-Bogdan Atanasiu, Mircea-Cristian Ghenghea, Pro Bucovina. Repere istorice şi naţionale, Iaşi–Putna, Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2010, p. 209–323.

 

Descarcă documentul complet - Partea I/Read more - first part

Descarcă documentul complet - Partea a doua/Read more - second part