BUCOVINA ÎN ENCICLOPEDIA

MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ ÎN CUVÂNT ŞI IMAGINE

 

OVIDIU BÂTĂ

 

         În 1883, la iniţiativa prinţului Rudolf de Austria, a luat naştere un proiect de anvergură, cunoscut şi sub numele de Kronprinzenwerk (,,Lucrarea prinţului”), apreciat ca cea mai amplă muncă de publicare desfăşurată vreodată de Curtea Imperială şi de Imprimeriile Statului.

Monumentala lucrare s-a dorit a fi un compendiu al Imperiului Habsburgic, un proiect de pace îndreptat împotriva tuturor forţelor separatiste, care să asigure un mesaj de reconciliere, de cunoaştere şi de consolidare a solidarităţii în Monarhia dunăreană. Proiectul enciclopedic urma să aibă studii regionale cuprinzătoare a întregii Monarhii, cu toate ţinuturile şi popoarele Coroanei.

Între 1 decembrie 1885 şi 1 iunie 1902 au apărut, sub titlul Die österreichisch-ungarische Monarchie in Word und Bild (,,Monarhia Austro-Ungară în cuvânt şi imagine”), 24 de volume care cuprind articole şi ilustraţii.

           Prestigioşi oameni de ştiinţă, scriitori şi ilustratori ai timpului au portretizat ţări şi popoare, peisaje şi regiuni ale Monarhiei imperiale în cuvinte şi imagini.

           În funcţie de structura dualistă a monarhiei, au fost două redacţii separate, paralele, care se adresau, în primul rând, la o audienţă urbană din clasa de mijloc.

           Enciclopedia cuprinde 587 de articole scrise de 432 de autori, însumând 12 596 de pagini, cu 4 529 de lucrări grafice – inclusiv 18 imagini color (cromozincografii) – semnate de 264 de artişti din toate ţinuturile Coroanei.

Volumele sunt legate în coperţi pânzate, pe care sunt imprimate adânc, încadrate în ornamente florale şi însemne heraldice, litere aurite care formează titlul. Au fost 3 variante de copertă: o variantă de lux în roşu cu tipăritură în aur; o variantă în brun; o variantă populară în gri-verde deschis.

În Biblioteca Institutului ,,Bucovina” se găsesc 19 volume din cele 24: Wien und Niederösterreich. 1. Abth. Wien (1886); Übersichtsband. 1. Abth. Naturgeschichtlichen Theil (1887); Ungarn –Bd. 1(1888), Bd. 3 (1893), Bd. 4 (1896), Bd. 5/1. Abth. (1898), Bd. 5/2. Abth. (1900), Bd. 6 (1902) Oberösterreich und Salzburg (1889); Steiermark (1890); Kärnten und Krain (1891); Das Küstenland (1891); Dalmatien (1892); Tirol und Vorarlberg (1893); Böhmen 1. Abth. (1894), 2. Abth. (1896); Mähren und Schlesien (1897); Galizien (1898); Bukowina (1899).

Lucrările pregătitoare pentru editarea celui de al 20-lea volum, Bukowina, au început în 1893 şi au durat 6 ani până la finalizare. Volumul, tipărit şi publicat de Curtea Imperială şi Regală şi Imprimeriile Statului, a apărut la Viena, în 1899, are 554 de pagini şi 142 de ilustraţii.

           Volumul Bukowina oferea un bogat şi interesant material informativ care permitea, la nivel de Imperiu, cunoaşterea geografiei şi istoriei provinciei, a locuitorilor – cu capitole distincte pentru fiecare dintre etniile conlocuitoare –, a obiceiurilor, culturii, activităţilor economice.

           Articolele din volumul Bukowina sunt semnate de 21 de autori.

Descrierea geografică a ţării, de Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe

Preistorie, de Josef Szombathy

Istoria ţării:

Înainte de anexare, până la 1775, de Demetrius/Dimitrie Onciul

Anexarea, de Johann Polek

După anexare, de Ferdinand Zieglauer von Blumenthal

Fondul Religionar greco-oriental, de Isidor Ritter von Onciul

Etnografie:

Caracteristicile fizice ale populaţiei, de Basil Kluczenko

Românii, de Johann/Ion Sbiera şi S. Fl. Marian

Rutenii, de Alexander Manastyrski

Huţulii, de Raimund Fr. Kaindl

Lipo­ve­nii, de Demeter/Dimitrie Dan

Germanii, de Johann Polek

Polonii, de Raimund Friedrich Kaindl

Maghiarii şi slovacii, de Johann Polek

Armenii, de Demeter Dan

Ţiganii, de Demeter Dan

Aşezări şi locuinţe, de Karl A. Romstorfer

Industria casnică, de Erich Kolbenheyer

Muzica, de Isidor Vorobkievici

Literatura:

Limba şi literatura română, de Johann Sbiera

Limba şi literatura ruteană, de Emil Kałužniacki

Literatura germană, de Rudolf Wolkan

Arte plastice, de Karl A. Romstorfer

Viaţa economică:

Agricultura şi creşterea animalelor, de Anton Zachar

Silvicultura, de Vincenz Eckl

Minerit şi metalurgie, de Friedrich Kleinwächter

Producţia meşteşugărească, industrie, comerţ şi transport, de Hubert Wiglitzky

           Mărturii deosebit de preţioase sunt ilustraţiile – xilogravuri, gravuri, desene în peniţă şi o cromozincografie – care însoţesc articolele, ilustraţii realizate de artişti cunoscuţi ai timpului, printre care pictori, gravori şi desenatori oficiali ai Casei de Habsburg.

           Cei 10 autori ai ilustraţiilor sunt: Zygmunt Ajdukiewicz, Hermann Bar, Rudolf Bernt, Hugo Charlemont, Theodor Freiherr von Ehrmanns, Wilhelm Hecht, Eugen Maximowicz – fost profesor de desen şi caligrafie la Gimnaziul Inferior de Stat din Rădăuţi (1883–1894) –, Robert Russ, Friedrich von Schiller, Karl Ritter von Siegl, Julius Zuber.

Imaginile sunt din Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, Siret, Vatra Dornei, Cacica, Valea Putnei, Pojorâta, Iacobeni, Cârlibaba, Poiana Stampei. Sunt prezentate biserici şi mănăstiri, târguri, iarmaroace, plute, exploatări şi trenuri forestiere, exploatări miniere, portrete ale reprezentanţilor fiecărui grup etnic, scene de grup, locuinţe, îndeletniciri etc.

 

Descarcă prezentare/Download presentation