Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

 

1. „Valorizarea patrimoniului cultural comun” – proiect de colaborare ştiinţifică internaţională cu Bukowina Institut din Augsburg – Germania, instituit în anul 1993;


2. „Bucovina în dialogul intercultural central-european”, proiect realizat în colaborare cu universităţile din Suceava, Cernăuţi şi Chişinău, instuit în anul 2002;

3. „Valorificarea patrimoniului arhivistic al Bucovinei”, proiect realizat în colaborare cu Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Arhivele Statului din Regiunea Cernăuţim – Ucraina şi Arhivele Statului din Viena – Austria.

4. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Suceava

5. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi

6. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Istorie şi Geografie

7. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

8. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Muzeul de istorie şi cultură a evreilor Bucovinei din Cernăuţi