BIBLIOTECA INSTITUTULUI BUCOVINA

 

VASILE I. SCHIPOR

 

         O caracteristică definitorie pentru cultura şi civilizaţia unui popor o reprezintă păstrarea şi transmiterea informaţiei intelectuale. Un rol aparte în această privinţă l-a avut de-a lungul vremii în istoria umanităţii biblioteca.

În spaţiul lumii româneşti, biblioteca s-a constituit treptat în diverse „coridoare culturale” şi a funcţionat ca instituţie care a apropiat considerabil civilizaţia noastră de cea occidentală, contribuind prin libera şi intensa circulaţie a valorilor la continua primenire a gândirii umaniste, la înnoirea cugetării româneşti şi integrarea culturii noastre în orizontul european. Ca un „complement” necesar al şcolilor şi, ulterior, al tipografiilor, la noi bibliotecile s-au constituit mai întâi în preajma unor mănăstiri, în mediile aulice şi  la curţile aristocratice.

 

Document complet/Read more

Descarcă listă cărţi şi periodice/Download booklist