EN

Adresa

Rădăuți
Calea Bucovinei, nr.9
Cod poștal: 725400
Județul: Suceava
Telefon: 0040 0230 56 14 08
E-mail: institutulbucovina@gmail.com

Analele Bucovinei

Periodic al Institutului „Bucovina” al Academiei Române.

Periodicul poate fi citit acce-sând link-ul:
Revista ANALELE BUCOVINEI

IN MEMORIAM

Dimitrie Vatamaniuc

DIMITRIE VATAMANIUC

(25 septembrie 1920 – 4 iulie 2018)

Calendar


În contextul mai larg, al unei ample eliberări de energii creatoare, pe care Estul Europei l-a cunoscut, după căderea zidului Berlinului, la Rădăuți, un grup de încrezători în destinul european al cercetării ştiințifice româneşti s-a străduit şi a reuşit, în urma unor asidui demersuri, să înființeze Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei, subordonat Filialei Iaşi a Academiei Române. Între aceştia îi numim pe: Vasile Precup, Mircea Irimescu, avocat Radu Economu, acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici – pe atunci vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Liviu Ionesi, acad. Gheorghe Platon, Dimitrie Vatamaniuc – membru de onoare al Academiei Române, acad. Cristofor Simionescu – pe atunci preşedintele Filialei Iaşi a Academiei Române. Nevoia unei dezvoltări instituționalizate a cercetării româneşti pe problema istoriei şi culturii Bucovinei venea din experiența trecutului dramatic al acestei provincii septentrionale româneşti, care a fost dus, peste tot în lume, de bucovinenii care, sub presiunea evenimentelor, au dat lumii şi contemporaneității unul dintre însemnatele exiluri.

Domenii de cercetare


 • Istorie
 • Istorie literară
 • Etnografie și folclor
 • Științele naturii

Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale


 1. Valorizarea patrimoniului cultural comun – proiect de colaborare ştiinţifică internaţională cu Bukowina Institut din Augsburg – Germania, instituit în anul 1993;
 2. Bucovina în dialogul intercultural central-european, proiect realizat în colaborare cu universităţile din Suceava, Cernăuţi şi Chişinău, instuit în anul 2002;
 3. Valorificarea patrimoniului arhivistic al Bucovinei, proiect realizat în colaborare cu Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Arhivele Statului din Regiunea Cernăuţim – Ucraina şi Arhivele Statului din Viena – Austria.
 4. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Suceava. PDF
 5. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi. PDF
 6. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Istorie şi Geografie. PDF
 7. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. PDF
 8. Acord de colaborare între Institutul „Bucovina” al Academiei Române Rădăuţi şi Muzeul de istorie şi cultură a evreilor Bucovinei din Cernăuţi. PDF

INSTITUTUL „BUCOVINA” AL ACADEMIEI ROMÂNE LA 25 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE. UN BILAN DE ETAPĂ.

© Copyright 2020 SC LOGICOM SERVICE SRL Rădăuți